PiS zapowiada mechanizmy koordynacji polityki energetyczne • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

29
czerwca
2013

PiS zapowiada mechanizmy koordynacji polityki energetyczne

Utworzenie po przejęciu władzy mechanizmów koordynacji polityki energetycznej zapowiedzieli na sobotnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości politycy tej partii. W rządzie planują utworzenie ministerstwa ds. energii, a w Sejmie – poświęconej temu zagadnieniu komisji.

Kwestie polityki i infrastruktury energetycznej oraz transportowej były tematem jednego z paneli podczas obrad kongresu programowo-wyborczego PiS w Sosnowcu. Uczestniczyli w nim m.in. parlamentarzyści tej partii oraz zaproszeni eksperci.

„Polska polityka energetyczna i działalność w tym sektorze potrzebuje koordynacji na poziomie rządowym i na poziomie sejmowym. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przejmie władzę, utworzy ministerstwo ds. energii, które będzie koordynowało te zagadnienia” – zapowiedział poseł, b. wiceminister gospodarki Piotr Naimski.

Dodał, że w Sejmie PiS zamierza powrócić do swojej propozycji zmiany regulaminowej z 2011 r., ustalającej stałą komisję ds. energii, surowców energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego

Naimski powtórzył wcześniejsze słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, że polska energetyka powinna być w strategicznej gestii państwa polskiego i musi być oparta na węglu. Wskazał, że Polska potrzebuje nowej strategii dla polityki energetycznej, której kluczowym elementem powinno być połączenie górnictwa węglowego z elektroenergetyką. „Jeżeli znajdziemy sposób na twórcze złączenie tych dwóch elementów (...), wtedy wszyscy wygramy” – zaznaczył.

Kontekstem tych zapowiedzi była analiza obecnej sytuacji polskiej energetyki i zagrożeń dla niej płynących m.in. z unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Zdaniem posła PiS, b. ministra środowiska prof. Jana Szyszki, pakiet oznacza „blokadę polskiego węgla kamiennego i brunatnego i jednoczesny wzrost cen energii”, co przełoży się też na konkurencyjność gospodarki.

Jan Szyszko zaakcentował, że wraz z rozpoczęciem od tego roku praktycznej realizacji założeń pakietu, „PiS widzi bardzo niekorzystną sytuację dla polskiej gospodarki i równocześnie zwraca uwagę, że przyjęte wskaźniki są niesprawiedliwe dla polskiej gospodarki”.

„Chociażby z tego powodu, że skoro tak ten dwutlenek węgla szkodzi, (...) to rozliczajmy go na głowę mieszkańca i dokonajmy analizy gospodarczej, kto na czym siedzi i kto bardziej foruje różnego rodzaju rozwiązania techniczne. I tutaj domagamy się renegocjacji – ten pakiet energetyczno-klimatyczny musi ulec renegocjacjom w imię sprawiedliwości, nauki i obiektywnych wskaźników” – mówił Jan Szyszko przypominając, że obecny rząd sprzeciwia się renegocjacji.

Również zdaniem dr. Bolesława Jankowskiego ze spółki Badania Systemowe EnergSys, unijna polityka klimatyczna jest nowym rodzajem zagrożenia bezpieczeństwa państwa i powinna uruchamiać odpowiednie mechanizmy instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. „Powinny być podejmowane działania, które z jednej strony zabezpieczają Polskę przed tego typu instrumentami, wdrażaniem ich, a z drugiej strony powinny być tworzone mechanizmy, które neutralizują ich wpływ” – mówił Bolesław Jankowski.

Wśród obecnych niekorzystnych czynników wiążących się z prowadzeniem polityki energetycznej państwa ekspert wymienił wysokie ceny energii zarówno dla gospodarstw domowych i przemysłu, rosnące koszty wsparcia energii odnawialnej (obecnie ok. 4 mld zł rocznie) oraz wysoki stopień zużycia infrastruktury.

Wśród źródeł problemów na przyszłość Jankowski wskazał politykę klimatyczną, która de facto rozregulowując rynek przekłada się m.in. na wstrzymywanie inwestycji. Innym czynnikiem odnoszącym podobny skutek jest brak oczekiwanych przez branżę regulacji stabilizujących otoczenie prawne.

Poseł Naimski dodał też, że podobnie skutkuje brak prawa regulującego otoczenie prawne sektora poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Przypomniał, że dotyczący tej materii, złożony w listopadzie 2011 r. projekt ustawy PiS dotąd leży w „zamrażarce”. „Projekt rządowy, z powodu braku umiejętności koordynacji w rządzie premiera Tuska, nie ujrzał dotąd światła dziennego. (...) Jeżeli tej ustawy nie będzie, inwestycje w polskie łupki nie ruszą" – przestrzegł poseł PiS.

Źródło: PAP
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl