PiS: sytuację dot. budowy dróg poprawi m.in. zmiana Prawa zamówień publicznych • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

29
czerwca
2013

PiS: sytuację dot. budowy dróg poprawi m.in. zmiana Prawa zamówień publicznych

Zmiany w Prawie zamówień publicznych oraz działania na rzecz zmniejszania deficytu Krajowego Funduszu Drogowego – to zapowiedzi PiS odnośnie poprawy sytuacji w inwestycjach drogowych, przedstawione podczas sobotniego kongresu partii w Sosnowcu.

Podczas panelu poświęconego m.in. infrastrukturze transportowej poseł Andrzej Adamczyk z sejmowej komisji infrastruktury wskazał, że choć przez sześć lat kolejni politycy rządzących partii narzekają na ograniczenia płynące z obecnego kształtu Prawa zamówień publicznych, „nie zrobiono nic, by do Sejmu skierować projekt nowej ustawy”.

Klub PiS przygotował założenia i przygotowuje projekt tej ustawy. „Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli mówić o szczegółach” – zapowiedział Andrzej Adamczyk.

„Prawo zamówień publicznych musi jasno i wyraźnie wskazywać i egzekwować odpowiedzialność od tych, którzy doprowadzą do takiego rozstrzygnięcia przetargu, skutkiem którego upadną firmy – jeżeli będzie to leżało po stronie przygotowującego przetarg, czy też ew. zostaną przerwane roboty; mamy tu na myśli zlecania robót po najniższej cenie” - uściślił poseł.

Innym – jak wymieniał - kluczowym problemem branży jest Krajowy Fundusz Drogowy z 41 mld zł deficytu i brakiem pomysłu, jak ten deficyt zmniejszyć i spłacić długi.

„Rząd przedstawia projekt ustawy, (...) pomysłem rządu jest rolowanie tego długu na następne lata. To wiano, jakie Tusk chce zostawić po sobie kolejnym rządom; (...) to wiano, które dobije całkowicie branżę drogową, bo wydatki na inwestycje będą zerowe, jeśli nie znajdzie się pomysłów na ratowanie KFD” – ocenił poseł Adamczyk.

Prawo i Sprawiedliwość ma swoje propozycje. „Rzecz dotyczy odpisów z akcyzy paliwowej i rzecz dotyczy źródeł, które spowodują, że będzie to kapitał bezzwrotny, niepowiększony o koszty jego pozyskania, który musimy kierować do KFD” – zasygnalizował Andrzej Adamczyk.

Przypomniał, że już w przeszłości Jarosław Kaczyński apelował do rządu Donalda Tuska o wykorzystanie ustawy o spółkach drogowych specjalnego przeznaczenia. „Wrócimy do tego modelu, bo on pozwolił realizować inwestycje drogowe we Francji i innych państwach. (...) To nic innego, jak inwestor zastępczy, który w imieniu rządu, korzystając z publicznych pieniędzy, będzie realizował te inwestycje” – wskazał poseł.

Zapowiedział także wprowadzenie do umów standardu wypłacania generalnemu wykonawcy środków, pod warunkiem udokumentowania przez niego opłacenia podwykonawców.

„System organizacji realizacji inwestycji, który doprowadził do wielomiliardowych strat, do upadku wielu setek firm drogowych w Polsce, który nie pozwolił w sposób właściwy rozwinąć się naszej gospodarce, rząd PiS naprawi i to się stanie niebawem” – zadeklarował.

Postulaty dotyczące stworzenia stabilnego systemu funkcjonowania kolei w Polsce przedstawił dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego zdaniem w Polsce powinien zostać wypracowany stabilny harmonogram organizacji przetargów, by wymusić konkurencję. Zawierane długoterminowe umowy powinny zapewnić stabilność konkurencji, a jednocześnie umożliwić stabilny program rewitalizacji, czy rozbudowy systemów torowych.

Źródło: PAP
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl