Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość. IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

18
czerwca
2013

Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość. IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości

Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość, pod takim hasłem w dniach 28–30 czerwca w Katowicach i Sosnowcu, z udziałem 1267 delegatów, odbędzie się IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszymi punktami Kongresu będzie wybór na nową kadencję władz partii: Prezesa PiS, członków Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

Kongres rozpocznie się w piątek w Katowicach panelem o Śląsku. Przed panelem politycy Prawa i Sprawiedliwości złożą kwiaty pod pomnikiem Wojciech Korfantego. W sobotę delegaci przeniosą się do Sosnowca. Obrady rozpoczną się wystąpieniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Później na zamkniętej części omawiane będą zmiany w statucie partii.

W trakcie Kongresu odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży.

Mandat delegata przysługuje z urzędu: Prezesowi PiS, członkom Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącym Rad Regionalnych i Zarządów Okręgowych, Przewodniczącemu Zarządu Forum Młodych PiS. Ponadto posłom, senatorom, europosłom o ile są członkami PiS. Delegatami są także członkowie PiS wybrani przez Zjazdy Okręgowe.

Kongres jest najwyższą władzą partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwoływany jest przez Prezesa PiS co najmniej raz na cztery lata. W trakcie kadencji, mogą odbywać się kolejne posiedzenia Kongresu. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy między innymi: uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii, przyjęcie deklaracji ideowej, wybór władz (Prezesa, Prezesa Honorowego, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego).

Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl