Jarosław Kaczyński o IV Kongresie PiS • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

24
czerwca
2013

Jarosław Kaczyński o IV Kongresie PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński o zbliżającym się IV Kongresie PiS w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”

Panie Prezesie, rozmawiamy przed Kongresem na Śląsku. Czego Pan oczekuje po tym wydarzeniu

– Kongres z jednej strony jest częścią partyjnej rutyny, trzeba wybrać nowe władze i my w tym względzie zdecydowaliśmy się na pewne przyspieszenie, być może – ale to będzie decyzja Kongresu – nastąpi skrócenie kadencji władz z czterech do trzech lat, jako trwała reguła. Jednocześnie jest to także wydarzenie wpisujące się w aktualne potrzeby, które odczuwamy jako partia, ale które są istotne także dla kraju. Potrzeba pierwsza odnosi się do Śląska i sprowadza się do wyraźnego powiedzenia, że ten
region jest, jak kiedyś, fundamentem polskiej gospodarki. Zgromadzony tu zasób tradycji pracy powinien być wykorzystany, a nie niszczony. Na Śląsku jest także wielki potencjał intelektualny, związany z funkcjonowaniem tam ważnych środowisk akademickich. I to także trzeba wykorzystać lepiej niż dotychczas.

Będzie więc jakaś specjalna „śląska” część Kongresu

Tak. I nie jest to nic nowego, gdyż już przed 20 laty, jeszcze jako Porozumienie Centrum, moje środowisko polityczne miało jasną ofertę dla Śląska. Chcemy, aby i tym razem wyraźnie wybrzmiała nasza opinia na temat rangi Śląska na mapie Polski, miejscowej tradycji, wiary. Cieszę się, że na zakończenie Kongresu – 30 czerwca zaplanowana jest Msza św. w katowickiej katedrze. To wszystko jest ogromną wartością i chcemy, aby nie była ona niszczona ani dezawuowana, ale umacniała się, i żeby Śląsk
był, być może, najważniejszą lokomotywą naszego rozwoju.

Źródło: Gość Niedzielny
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl